Dataskyddsförordningen och vår hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-gemensam förordning som började gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018.
GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter.

Kogniviva hanterar era personuppgifter i enlighet med GDPR. Detta innebär att era personuppgifter enbart kommer att användas till det ändamål är överenskommet
samt för att Kogniviva AB exempelvis ska kunna fakturera. Dina personuppgifter kommer att raderas efter 1,5 år, vilket Kogniviva AB har som policy
eftersom du då har möjlighet till att begära ut hur dina personuppgifter används.
Vid begäran av användning av personuppgifter har vi enligt GDPR en månad att färdigställa materialet åt dig.
Personuppgifter inkluderar ditt namn, personnummer, dina initialer eller någon form av beskrivning som kan sammankopplas med dig som person

Cookieanvändning
Cookies är en textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till webbplatsen när du besöker den igen och fungerar som webbplatsens minne, så att den kommer ihåg dig vid nästa besök. Cookies kan också komma ihåg de val du har gjort och förbättra användarupplevelsen.

Kogniviva hanterar i dagsläget inte cookies.