Välkommen till Kogniviva

Kogniviva är en psykoterapimottagning som drivs av Steg 1-terapeuter utbildade i kognitiv relationell psykoterapi.
Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med alkohol- och drogproblematik, behandling av utbrändhet, utmattning, stressproblematik och långvarig smärta.
Vi har sedan flera år samarbete med Östra Vårdcentralen på Löwenströmska Sjukhuset och Odensvi Vårdcentral


Kognitiv relationell psykoterapi är en terapiform som kombinerar kognitiv psykoterapi som är inriktad på sambandet mellan dina tankar, känslor och handlingar, med ett fokus på att öka förståelsen för dig själv och dina mönster i relation till din omvärld. Det relationella perspektivet handlar om att förstå ditt samspel med andra och att bli medveten om dina känslor och andras. Det handlar om det som sker i möten mellan människor och om hur detta återspeglas i relationen mellan klient och terapeut.
Våra utgångspunkter är kognitiv teori, affektteori, anknytningsteori och motivationsteori. Vårt förhållningssätt är sokratiskt, vilket innebär att vi arbetar utifrån perspektivet att människan har svaren inom sig själv.


Hur går det till? Vi träffas för några orienterande samtal för att kartlägga vilka problem klienten upplever sig ha. Tillsammans väljer vi sedan vilket/vilka av dessa problem vi kan arbeta med. Mellan samtalen förekommer hemuppgifter som vi tillsammans kommer överens om. Dessa har direkt anknytning till det eller de problemområden som vi arbetar med i terapin. Antalet terapisessioner kan variera mellan 10-20 gånger eller fler, utifrån behov och överenskommelse.