Vilka är Kogniviva?

  • Jeanette Berglund

    Jeanette Berglund är utbildad steg 1–terapeut och alkohol/drogterapeut. Hon har mångårig erfarenhet av både grupp- och enskilda samtal samt föreläsningar och har varit behandlingsansvarig och bedrivit behandlingsarbete inom kriminalvården (KVA Hinseberg) i många år. Hon har dessutom bedrivit behandlingsarbete på Odensvi VC och på Löwenströmskas VC.

  • Jack Berglund

    Kurator


Kogniviva har även ett stödboende med resursrika insatser av kompetent personal och samarbetspartners. Jeanette är föreståndare på boendet och kontaktas för info både gällande boende och terapier.

Verksamheten i Kogniviva bedrivs i Örebrotrakten, Upplands Väsby och i viss mån även Västerås.
Samtal hålls i centrala Örebro.


Kontakt: jeanette.berglund@kogniviva.se eller 076-224 37 96